درباره ما

دارالترجمه رسمی دکتر مقصود به شماره پروانه 1048 متعلق به استان گیلان است. دفتر ترجمه دکتر مقصود، دارالترجمه ای رسمی در رشت است که زیر نظر قوه قضائیه به ترجمه اسناد رسمی می پردازد. شماره پروانه این مرکز 1048 است که این مجوز متعلق به استان گیلان می باشد. تمامی متقاضیان ترجمه رسمی در شهر رشت، استان گیلان و حتی استان های مجاور می توانند اسناد خود را برای ترجمه به این دارالترجمه ارسال نمایند.
خدمات ما

مترجم همراه در دفترخانه ها

اگر نیازمند مترجم رسمی همراه در دفترخانه های اسناد رسمی به هنگام عقد قراردادها هستید، دارالترجمۀ رسمی دکتر مقصود در کنار شماست.

اخذ تأییدیۀ وزارت خارجه

اگر علاوه بر مهر مترجم رسمی و تأییدیۀ دادگستری، اسناد شما نیازمند تأییدیۀ وزارت خارجه هستند، دارالترجمۀ دکتر مقصود این تأییدیه را فراهم می کند.

اخذ تاییدیه دادگستری

اگر علاوه بر مهر مترجم، اسناد شما نیازمند تأییدیۀ دادگستری است، دارالترجمۀ دکتر مقصود تأییدیه مذکور را برای شما اخذ می کند.

ترجمۀ رسمی با مهر مترجم

اگر ترجمۀ اسناد رسمی شما صرفاً نیازمند مهر مترجم رسمی قوۀ قضاییه است، دارالترجمه دکتر مقصود در مدت زمانی کوتاه سفارش شما را به انجام می رساند.
پرسش های متداول
منظور از ترجمه رسمی چیست؟
برای ترجمه چه مدارکی را باید به همراه داشته باشیم؟
ترجمه اسناد رسمی چقدر طول می کشد؟
آیا ترجمه رسمی از روی کپی اسناد یا کپی برابر اصل شده آن قابل انجام است؟
هزینه ترجمه رسمی چگونه محاسبه می شود؟
آیا بابت اخذ تاییدات دادگستری و امور خارجه، مترجم رسمی هزینه بیشتری دریافت می کند؟
منظور از هزینه پلمپ و دفتری چیست؟
چنانچه متقاضی نسخه های اضافی از ترجمه ها را نیاز داشته باشد،هزینه آنها چگونه محاسبه می شود؟
مبلغ بیعانه پرداختی در چه حدودی می باشد؟
تاییدات دادگستری و امور خارجه استان گیلان در کجا صورت می گیرد؟
چه مدارکی نیاز به تاییدات دادگستری و امور خارجه دارند؟
آیا متقاضی شخصا می تواند بابت اخذ تاییدات دادگستری و امور خارجه اقدام نماید؟
کلیه حقوق برای دارالترجمه رسمی دکتر نوید مقصود محفوظ است | طراحی و پیاده سازی :مهیانت شمال
09112496948