پرسش های متداول

منظور از ترجمه رسمی چیست؟
برای ترجمه چه مدارکی را باید به همراه داشته باشیم؟
ترجمه اسناد رسمی چقدر طول می کشد؟
آیا ترجمه رسمی از روی کپی اسناد یا کپی برابر اصل شده آن قابل انجام است؟
هزینه ترجمه رسمی چگونه محاسبه می شود؟
آیا بابت اخذ تاییدات دادگستری و امور خارجه، مترجم رسمی هزینه بیشتری دریافت می کند؟
منظور از هزینه پلمپ و دفتری چیست؟
چنانچه متقاضی نسخه های اضافی از ترجمه ها را نیاز داشته باشد،هزینه آنها چگونه محاسبه می شود؟
مبلغ بیعانه پرداختی در چه حدودی می باشد؟
تاییدات دادگستری و امور خارجه استان گیلان در کجا صورت می گیرد؟
چه مدارکی نیاز به تاییدات دادگستری و امور خارجه دارند؟
آیا متقاضی شخصا می تواند بابت اخذ تاییدات دادگستری و امور خارجه اقدام نماید؟
کلیه حقوق برای دارالترجمه رسمی دکتر نوید مقصود محفوظ است | طراحی و پیاده سازی :مهیانت شمال
09112496948