خدمات دارالترجمه

احوال شخصیه
نوع مدرک هزینه ترجمه (ریال) نسخه اضافی (ریال)
شناسنامه 630,000 252,000
کارت ملی 540,000 216,000
سند ازدواج 1,755,000 702,000
گواهی عدم سوء پیشینه 720,000 288,000
پاسپورت 840,000 336,000
کارت پایان خدمت 720,000 288,000
گواهینامه راهنمائی و رانندگی 720,000 288,000
دفترچه بیمه 750,000 300,000
اصل یا رونوشت سند طلاق 2,025,000 810,000
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی 1,305,000 522,000
تقدیر نامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانی 975,000 390,000
کارت واکسیناسیون 660,000 264,000
گواهی فوت 720,000 288,000
گواهی تجرد 720,000 288,000
کارت نظام پزشکی 720,000 288,000
برابر اصل مدارک صادره از ایران 1,000,000 400,000
برگ آزمایش پزشکی بزرگ 900,000 360,000
برگه مرخصی 720,000 288,000
برگ آزمایش پزشکی کوچک 900,000 360,000
کارت بازرگانی هوشمند 720,000 288,000
کارت شناسایی 540,000 216,000
گواهی ولادت 720,000 28,800
کارت نظام مهندسی 720,000 288,000
کارت معافیت 540,000 216,000
مدارک صادره از خارج 150,000 600,000
شناسنامه سلامت دانش آموز 4,000,000 1,600,000
جواز دفن 975,000 390,000
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع 1,020,000 408,000
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان 1,440,000 576,000
مدارک تحصیلی
اسناد
نوع مدرک هزینه ترجمه (ریال) نسخه اضافی (ریال)
هر نوع گواهی 975,000 390,000
سند مالکیت دفترچه ای 1,710,000 684,000
سند مالکیت تک برگی 2,100,000 840,000
مبایعنامه با کدرهگیری 1,575,000 630,000
ابلاغیه و اخطار قضایی 720,000 288,000
سند وسائط نقلیه سبک 1,125,000 450,000
گواهی حصر وراثت 1,305,000 522,000
برگ سبز گمرکی یک رو 1,695,000 678,000
انواع قرارداد 1,890,000 756,000
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ 1,305,000 522,000
وکالت نامه سایز A3 1,620,000 648,000
پرونده حقوقی 2,280,000 2,280,000
اقرار نامه یا تعهدنامه 1,800,000 720,000
کالت نامه سایز A4 1,890,000 756,000
حکم کارگزینی 1,440,000 576,000
اجاره نامه با کد رهگیری 1,575,000 630,000
ارزیابی املاک 1,800,000 720,000
جلب یا احضاریه 1,020,000 408,000
دادنامه و رای دادگاه 2,280,000 912,000
رضایتنامه و صلح نامه 1,800,000 720,000
حکم اعضاء هیئت علمی 1,440,000 576,000
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث 1,305,000 522,000
گزارش ورود و خروج از کشور 660,000 264,000
دفترچه وکالت 1,350,000 540,000
قیم نامه 1,665,000 666,000
سند وسائط نقلیه سنگین 1,440,000 576,000
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی 1,500,000 1,500,000
برگه های سند 1,080,000 432,000
اسناد شرکتی
نوع مدرک هزینه ترجمه (ریال) نسخه اضافی (ریال)
انواع پروانه و جواز 1,080,000 432,000
روزنامه رسمی آگهی تغییرات 870,000 348,000
جواز کسب 1,110,000 444,000
گواهی های مالیاتی 1,260,000 504,000
پروانه بهره برداری 1,725,000 690,000
پروانه مطب 1,080,000 432,000
آگهی تاسیس 1,305,000 522,000
پروانه مهندسی 1,440,000 576,000
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها 2,520,000 1,008,000
اساسنامه ثبت شرکت ها 975,000 390,000
لیست بیمه کارکنان 975,000 390,000
مدارک حسابرسی 1,500,000 600,000
صورت جلسه 2,000,000 800,000
جواز تاسیس 1,710,000 684,000
شرکت نامه 2,520,000 1,008,000
پروانه وکالت 1,080,000 432,000
بارنامه گمرکی 1,830,000 732,000
پروانه پایان ساختمان 1,440,000 576,000
کارت شناسایی کارگاه 1,380,000 552,000
گواهی کار و اسناد بانکی و پروانه
کلیه حقوق برای دارالترجمه رسمی دکتر نوید مقصود محفوظ است | طراحی و پیاده سازی :مهیانت شمال
09112496948